ธรรมศาสตร์วิชาการ’ 52 แม่โดมเปิดบ้าน
แสดงศักยภาพขุมพลังทางปัญญา ร่วมสร้างทางออกประเทศไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดบ้านศูนย์รังสิต ระดมคลังความรู้สู่การผลิตบัณฑิตคุณภาพใน
“งานธรรมศาสตร์วิชาการ’52” วันที่ 20-21 สิงหาคม 2552.......สารจากอธิการ
 กิจกรรมงาน Open House มธ.
 
    กิจกรรมของคณะทันตแพทย์ ...
เข้าร่วมฟังอภิปราย  กิจกรรมของคณะต่าง ๆ (download)
เข้าร่วม Open House  กิจกรรมรวม SMEs      (download)


 
 
     
 
 
   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
แสดงผลได้ดีสำหรับ Internet Explorer 6.0 ขึ้นไปเท่านั้น
 
Copyright @ 2009 Thammasat University. All rights reserved.
 
จัดทำโดย สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา